Homepage

Marketing in Social ChannelsInternational TradingFitness & WellnessSpanish Properties
UK English Norge-Norway Norsk Rossiya-Russia Русский

Marketing in Social Channels

Make your company or project visible on Facebook in a professional manner by using Facebook Fan Pages for Businesses. We develop your ‘face’ and make it ‘alive’ on a continous basis.

Facebook Fan Pages for Business is for companies to promote their business and/or strengthen the brand in the social network. We provide the solution «key ready» – this is the best option you can get!

What is included in the solution:

 • Create fully customized Fan Pages on Facebook
 • Develop professional design for your fan page, profile photos and we design images for customized tabs
 • Installs custom tabs/applications of your choice
 • Integrate your fan page to your profiles on other social networks
 • Calendar for atomized publications
 • Create 3 adds ready to launch on Facebook Fan Pages
 • Create a YouTube channel and connect it to your Facebook Fan Pages
 • User manual: «How to operate your Facebook Fan Pages»
 • 30 days free support after the launch of your Facebook Fan Pages

Markedsføring i sosiale kanaler

Gjør din bedrift eller prosjekt synlig på Facebook på en profesjonell måte ved å bruke Facebook Fan Pages for Business. Vi utvikler ditt «ansikt» og gjøre det «levende» kontinuerlig basis.

Facebook Fan Pages for Business er ment for bedrifter til å markedsføre sin virksomhet og / eller styrke merkevaren i det sosiale nettverket. Vi leverer løsningen «nøkkelferdig» – dette er det beste alternativet du kan få!

Det som er inkludert i løsningen:

 • Fullt tilpasset Fan Pages på Facebook
 • Utvikling av profesjonelt design og profil bilder, samt design avbilder til TABene/fanene (programvelgerne)
 • Installasjon av ønskede applikasjoner (program)
 • Integrasjon av Fan Pages med dine profiler andre sosiale nettverk
 • Kalender for automatiske publiseringer
 • Utforming av 3 annonser klar til å publiseres Facebook Fan Pages
 • Oppretter en YouTube-kanal og kobler den til din Facebook Fan Pages
 • Utarbeider en brukermanual: «Hvordan administrere dine Facebook Fan Pages»
 • 30 dager fri support etter lanseringen av din Facebook Fan Pages

Маркетинг в социальных сетях

Запуск Бизнес/Фан Страницы на Фейсбук  для компаний и частных предпринимателей, для продвижения бизнеса или укрепления бренда в этой социальной сети. Мы предоставляем услугу «фан-страница под ключ» – это лучший вариант для Вас!

Что входит в пакет  Фан – Страница «Под Ключ»:

 • Создание полностью настроенной фан-страницы на Facebook
 • Авторский, профессиональный дизайн шапки обложки Вашей фан-страницы, фото профиля и дизайн картинок для пользовательских вкладок
 • Установка пользовательских вкладок/табов/приложений по Вашему выбору
 • Интеграция Вашей фан-страницы с Вашими профилями в других социальных сетях
 • Календарь для контент плана публикаций
 • 3 созданных рекламных объявления, готовых для запуска на Facebook
 • Создание канала YouTube и соединение его с вашей Фан страницей
 • Практическое руководство: «Как развивать Вашу фан-страницу на Facebook?»
 • 30 дней бесплатной поддержки в течение месяца после запуска Вашей фан-страницы
UK English ENorge-Norway Norsk Rossiya-Russia Русский

International trading

We support companies who want to buy or trade Norwegian products in Spain and/or Russia, e.g.:

 • fish
 • seafood
 • high quality designer furniture
 • screen-based communication system

Other products and categories on request.

spinnaker_logo

Internasjonal handel

Vi støtter selskaper som ønsker å kjøpe eller formidle norske produkter i Spania og/eller Russland, f.eks:

 • fisk
 • sjømat
 • høy kvalitet designmøbler
 • skjermbasert kommunikasjonssystem

Andre produkter og kategorier på forespørsel.

spinnaker_logo

Международная торговля

Мы предлагаем быть агентами /посредниками между компаниями, которые хотят купить или продавать норвежские продукты, такие как:

 • рыба
 • морепродукты
 • высокого качества дизайнерская мебель
 • Система информации для клиентов  через монитор / экран

spinnaker_logo

UK English Norge-Norway Norsk Rossiya-Russia Русский

Fitness, Wellness

Fitness & Wellness shouldn’t be so difficult, agree?  We are talking about our lifestyle:

 • What we do
 • What we eat
 • What we drink

FAVAO is a total lifestyle reset that addresses weight-gain at its sources. By integrating carefully formulated supplements and very doable workouts with a healthy, delicious meal plan, you will look and feel your very best. More than just shedding pounds, FAVAO gives you back your energy, your confidence, your smile.

You want to become your best self, and we want to help. Reset your wellness with FAVAO!

Cleaned, alkalized and mineralized water by XOOMA XO2

Helse, velvære

Helse & velvære bør ikke være vanskelig, enig? Vi snakker om vår livsstil:

 • Hva vi gjør
 • Hva vi spiser
 • Hva vi drikker

FAVAO er en total livsstil reset som tar hensyn til de grunnleggende årsakene til vektøkning. Ved å integrere nøye formulert kosttilskudd med et godt gjennomførbart treningsprogram med en sunn, deilig måltidsplan, vil du både se og føle deg på ditt aller beste. Mer enn bare vektreduksjon; FAVAO gir deg tilbake din energi, din selvtillit og ditt smil.

Du ønsker å bringe frem det beste i deg selv og vi ønsker å hjelpe. Reset din livsstil med FAVAO!

Se også XANGO produktene vi kan tilby.

Rent, alkalisk og mineraltilsatt vann fra  XOOMA XO2

Фитнес, Велнес

Концепция Велнеса является многогранной, включая физическую, духовную, психологическую, ментальную и другие составляющие.

Мы предлагаем вам идеальный образ жизни, не признающий никаких слабостей – комплексную программу сбалансированного питания и физической активности Favao

FAVAO отличается от многочисленных существующих программ по контролю за лишним весом. Самые преданные своему делу, опытные и внимательные специалисты мирового уровня в вопросах фитнеса и здорового питания создали программу здорового образа жизни FAVAO от компании XANGO – объединив все необходимые элементы для того, чтобы выработать у вас продолжительные и устойчивые привычки, которые изменят ваше отношение к здоровому образу жизни. Результаты говорят сами за себя.

Данная программа не является курсом нескольких недель или месяцев–это изменение стиля жизни, которое позволит вам прожить остаток жизни здоровыми и счастливыми.

Убирали, подщелачивают и минерализованная вода по Xooma XO2

UK English Norge-Norway Norsk Rossiya-Russia Русский

Spanish properties

Life can be wonderfull! Especially when your mind is energized by the sun, for more than 300 days per year!

We help you to find and buy your home in the sun at the Costa Blanca region of Spain.

 

 

 

Spanske eiendommer

Livet kan være herlig! Spesielt når kropp og sjel tar til seg energien fra solen, som vanligvis kan ses mer enn 300 dager i året!

Vi hjelper deg å finne og kjøpe ditt hjem i solen i Costa Blanca-regionen i Spania.

Недвижимость в Испании

Жизнь может быть замечательной!

Особенно, когда ваше тело и ум заряжается  от солнца, в течение более чем 300 дней в году!

Мы поможем Вам найти и купить ваш «дом мечты» на солнечном побережье  в регионе.